WORKSHOPS

WORKSHOP: VIDENSMEDARBEJDER PRODUKTIVITET


Vidensmedarbejder Produktivitet (KnowledgeWorker Productivity) er et utroligt gennemtestet koncept til at få styr på e-mail, opgaver og møder ved at bruge Microsoft Outlook professionelt, dvs. som et system til at styre ens arbejde og til at understøtte hurtigere beslutninger. Der introduceres i workshoppen viden og ideeI, som ingen andre kan tilbyde. Læringen kan blive understøttet af 5 timers detaljeret e-learning (på engelsk).


De fleste vidensarbejdere er afhængige af e-mail og de skaber en unødvendig mængde stress fordi folk ikke har læst at bruge Microsoft Outlook som et produktivitetssystem. Hvis man ser Outlook som blot et e-mail-program med en kalender, så tager man grueligt fejl! Denne workshop lærer deltagerne at bruge Outlook produktivt. Kurset har rødder i Project SmartWorker fra Danfoss A/S, hvor vi mellem 2005 og 2009 underviste mere end 7000 personer i disse principper. Der er taget inspiration fra GTD, FranklinCovey, Vilfredo Pareto og Peter F. Drucker.

The RAT Workflow af Lars Axelsen

Først lærer deltagerne om de 6 principper, der gør dem effektfulde (effective). Disse principper skal alle bruges sammen for at have den enorme effekt som er mulig.

Derefter lærer deltagerne om de 7 beslutninger og konsekvenser, som de må overveje for at kunne opsætte systemet, så det passer til dem og deres situation. Dette gør systemet naturligt at bruge og tilrette.

Endeligt lærer deltagerne om de 4 typer af automatisering og de 10 steder, hvor automatisering kan gøre dem mere effektive (efficient).

WORKSHOP: PRODUKTIV PROJEKTLEDELSE


Moderne projektledelse er konsekvent ramt af forsinkelser, overskridelse af budgetter og ændringer af indhold (Scope). Den produktive projektleder bliver nød til at lære om Critical Chain (CCPM) metoden fra Theory of Constraints for at løse de organisatoriske og menneskelige problemer, som skaber disse udfordringer for projekterne. Principperne kan integreres i andre klassiske vandfaldsmetoder som Prince2 og PMP. Man kan ikke køre Agile metoder som SCRUM på alle projekter, når der er afhængigheder mellem opgaverne. Men man kan kombinere CCPM med SCRUM, så man kører nogle faser agilt, mens den overordnede projektplan og projektporteføjlen styres af CCPM.


Når en projektdeltager bliver bedt estimere længden på en opgave, så lægger alle sikkerhed ind. Men er det så ikke mærkeligt at alle opgaver tager præcis den tid, der var estimeret og ofte en del mere pga. uforudsete forstyrelser? Forstyrrelser som sikkerheden jo burde kompensere for. Burde opgaverne ikke udligne hinanden, når nogle opgaver tager mere end forventet mens andre tager mindre? Critical Chain metoden løser disse udfordringer så godt, at selv Toyota, som opfandt LEAN, benytter den. Mange af de store Japanske virksomheder, den amerikanske hær, flyselskaberne Boing og Embraer m.fl. benytter CCPM med typiske resultater, hvor 90%+ af projekterne overholder deres deadline, typisk 25% hurtigere end planen og uden brug af overtid og sprængning af budgettet. Metoderne CCPM og SCRUM løser begge nogle af de underliggende og fundamentale problemer i moderne projektledelse, mens resten skal løses organisatorisk og i porteføljestyringen.

Produktiv Projektledelse af Lars Axelsen

SAMARBEJDSPARTNERE

FØLG MIG

KONTAKT MIG

Lars Axelsen 

Påkjær 52, Nybøl

6400 Sønderborg


Fastnet: 74 42 40 33

Først lærer deltagerne om de udfordringer, der skaber den selvforstærkende onde spiral i projekter og hvorfor vi selv bidrager til den med fejlagtige opfattelser og praksis.

Derefter lærer deltagerne om, hvordan vi kan bryde spiralen med metoderne Critical Chain og SCRUM, så de kan anvende og kombinere dem til at opnå væsentligt bedre resultater I det enkelte projekt.

WORKSHOPS: PRODUKTIV PROBLEMLØSNING I OG II


Produktiv problemløsning er en ofte overset kompetance på alle niveauer af organisationen. Fra Lean kender mange til Kaizen, Fishbone og 5 x Why som metoder til at løse problemer eller skabe forbedring i produktionen og på kontorerne. Enginører og IT-specialister har måske hørt om Six Sigma, Kepner-Tregoe og Apollo RCA metoderne. Men meget få set metoderne sat sammen som en effektiv metode til produktiv problemløsning. Dette udgør indholdet af den første Workshop: PRODUKTIV PROBLEMLØSNING I, som er relevant for alle der løser problemer i organisationen. Dertil kommer et samlet sæt af effektive, men oftest ukendte, værktøjer fra Theory of Constraints kaldet "De logiske tankeprocesser" til systematisk at analysere og skabe forbedringer eller løse problemer . Disse udgør indholdet på den anden Workshop: PRODUKTIV PROBLEMLØSNING II, som er mere målrettet ledere og konsulenter.


Den fundamentale udfordring i problemløsning er at metoderne, som folk kender, stort set ikke dækker analysebehovet helt fra definition af problemet, til forståelse af processen, til brainstorming af årsager, til analyse af årsag-virkningssammenhænge og endeligt til identifikation af den bagvedliggende årsag (root cause), så effektive løsninger kan udvikles. De kendte metoder dækker oftest kun en enkelt eller få af disse områder, hvorfor det ikke giver nogen mening at sammenligne dem: "hvilken er bedst?", man bør spørge: "bedst til hvad?". Derfor følger den første workshop trinene fra definition til løsning, hvor deltagerne primært lærer de værktøjer og metoder, der kan anvendes i de enkelte trin. Den anden workshop har en lignende tilgang, men har ligeligt fokus på at skabe løsninger og udføre effektiv forandringsledelse, da der oftest skabes radikalt nye gennembrudsløsninger (Breakthrough Solutions) som f.eks. hjælper med strategi- og konkurrenceproblemer.

Endeligt lærer deltagerne om de yderligere organisatoriske tiltag, der skal til for helt at vende spiralen til en positiv og selvforstærkende kraft, der driver resultater i organisationen.

© Copyright 2018. Alle Rettigheder Forbeholdes.

Produktiv Problemløsning af Lars Axelsen

I Produktiv Problemløsning I lærer deltagerne om processen og de værktøjer, der gør det muligt at identificere den underliggende årsag (Root Cause), så løsninger kan udvikles. Fokus er på at finde årsagen, da løsningen oftest giver sig selv bagefter.

I Produktiv Problemløsning II lærer deltagerne at anvende de logiske tankeprocesser fra TOC, så de kan skabe radikalt nye løsninger. Fokus er ligeligt fordelt på at identificere "core problem", udvikle en løsning og implementere den med effektiv forandringsledelse.

Ved at identificere den onde selvforstærkende spiral, som bruges til at analysere uønskede effekter/resultater med, vil deltagerne lære en hurtigere måde at finde deres "core problem" på. Derefter anvendes konfliktskyen til at finde retningen af en løsning.

WORKSHOP: PRODUKTIV INNOVATION & DIGITALISERING


Hvis man ønsker at digital transformation og innovation skal ske, så bliver man nød til at give medarbejderne den nødvendige viden med understøttende metoder og værktøjer først. Man kan ikke lukke dem ind i et rum og blot sige "1-2-3 - Innovér!". De populære "Hackathons" kan være en effektiv metode til at time-boxe, men kreativitet kan først frigives med viden. En kunstmaler kan ikke være kreativ, uden der først er styr på pensler, mailing og kanvas. Når digital transformation kombineres med innovation, så kan der virkeligt ske noget!


Digitaliseringen startede i forrige århundrede med automatisering af arbejdsgange og processer - man satte strøm til forretningsprocesser. Men Digital Transformation skaber helt nye muligheder og trusler, når sociale medier, mobile enheder, data-analytics og cloud løsninger anvendes sammen til at forstærke innovation. Innovation bliver desuden ofte set som mere en kunstart end en videnskab - som opnået gennem held fremfor systematisk arbejde. Derfor mener jeg det er vigtigt at få en historisk og logisk gennemgang af innovation på strategisk, taktisk og operationelt niveau. Blue Ocean, Reverse Innovation og Disruption er strategier som ofte er misforstået. Innovation kan faktisk opbygges systematisk og modulært ligesom legoklodser, hvor man analyserer markedet og udvikler innovation ved at kombinere innovationstyper og innovationstaktikker. Man har brug for overblik og en solid forståelse for at være produktiv i innovation og digitalisering - ikke blot flere værktøjer og brainstorming. Tilføjer man så forståelse af nye teknologier og fremtidsperspektiverne, så kan der skabes helt nye brancher, platforme og økosystemer.

Produktiv Innovation af Lars Axelsen

Først lærer deltagerne om, hvordan teori om innovation har udviklet sig gennem tiden. Dette skal give dem en fundamental forståelse af vigtige innovationsprincipper, såsom radikal og stepvis innovation, dominerende design, innovations strategier, m.m.

Dette samles i Innovations Frameworket som ses ovenfor.

Dernæst lærer deltagerne om hvordan Digitalisering og Digital Transformation sammen med nye teknologier radikalt har ændret spillereglerne for konkurrence, da barrierer nedbrydes, grænser udviskes mellem brancher og nye forretningsmodeller muliggøres.

Endeligt lærer deltagerne at anvende den tilegnede viden og modellerne til systematisk at analysere egen eller en specifik situation, for derefter at skabe "Break Through" innovation, der kan være understøttet af digital transformation og nye teknologier.

WORKSHOP: PRODUKTIV PROCESOPTIMERING MED TLS


Produktiv Procesoptimering med TLS kombinerer optimeringsmetoderne Theory of Constraints (TOC), LEAN og Six Sigma, så de styrker og komplimenterer hinanden. Derved opnås væsentligt bedre resultater, meget hurtigere. TLS tilbyder den ultimative forbedringscyclus, hvor indsats i forhold til udbytte optimeres.


Med metoderne anvendt enkeltvis mister man et stort potentiale for at forbedre sin virksomhed. LEAN er effektiv til at fjerne spild og skabe flow, men er ofte anvendt ved at skyde med spredehagl. Der mangler det fokus, som TOC kan bringe. Six Sigma skaber stabile processer og fjerner varians men uden LEAN er der en fare for at optimere spild. TOC skaber fokus på at forbedre systemet fremfor lokale optimeringer, så flaskehalse og ting der begrænser "Throughput" igennem systemet identificeres, åbnes/ophæves og løftes.  LEAN og Six Sigma kan effektivt hjælpe med at åbne og ophæve disse med systematisk anvendelse af værktøjer og metoder.

The Ultimate Imrpovement Cycle af Bob Sproull

Til trods for at romanen Målet (The Goal, 1984) af Eliyahu M. Goldratt er solgt i mere end 6 millioner eksemplarer, så har mange stadig ikke hørt om TOC her i Danmark. TOC har "sund fornufts" løsninger til alle dele af forsyningskæden - fra logistik, til produktion, til udvikling og over til marketing/salg.

Mange LEAN programmer dør ud, efter man har plukket de lavt hængende frugter, hvorfor resultaterne tager af. Der mangler forståelse for hvordan LEAN er et sammenhængende ledelsessystem og hvordan værktøjerne understøtter hinanden.

Six Sigma er måske kendt af mange som opnåelse af højest 3,4 fejl per million muligheder, men ofte overser folk metodens anvendelse til at bruge statistisk metode for at måle, om en proces er under kontrol og til at reducere defekter til et acceptabelt niveau.

WORKSHOP: PRODUKTIV LEDELSE


Den produktive leder agerer katalysator for sine medarbejdere og opnår resultater igennem sine medarbejdere ved at opbygge professionelle relationer, give feedback, anvende coaching og ved at delegere opgaver og ansvar. Der skal også vises en klar retning, hvor strategien forstås af alle og der eksekveres på den, understøttet af effektiv forandringsledelse.


Som leder har man brug for at lære præcis hvordan man f.eks. giver feedback, anvender coaching eller delegerer - hvornår skal metoderne anvendes og hvad skal man specifikt gøre og sige? Hvordan bryder man en strategi ned så folk forstår, hvad de skal gøre og hvordan sikrer man, at den føres ud i livet - dvs. eksekvering? Hvordan håndterer man forandringsledelse og overvinder modstand, så flertallet proaktivt støtter initiativet? Alt dette udgør indholdet i workshoppen Produktiv Ledelse. Der er taget inspiration fra Manager Tools, Leadership Pipeline, FranklinCovey og TOC.